Historia

Mikä on Rotary?

 

Palvelu Itsekkyyden Edelle  - - Service Above Self

 • Rotary on eettisellä pohjalla toimiva kansainvälinen Palvelujärjestö.

 • Järjestö perustettiin Chicagossa 23.2.1905 Paul Harrisin kokoon kutsumana.

 • Perustajat ottivat ensimmäiseksi tehtäväkseen kotikaupunkinsa liikemoraalin parantamisen. Jo 1910 toiminta-ajatus laajentui ympäröivän yhteiskunnan kehittämiseksi, josta edelleen maailmanlaajuiseksi päämääräksi.

 • Rotary rantautui Eurooppaan 1911, kun Lontooseen perustettiin rotaryklubi.

 • Suomen ensimmäinen rotaryklubi perustettiin Helsinkiin 1.12.1926.

 • Viroon Rotary tuotiin 1930. Viron rotaryklubit ovat vuodesta 2000 lähtien kuuluneet Suomen rotaryorganisaatioon.

 • Nykyään rotareita on yli 1,2 miljoonaa, järjestön 34 000 klubissa yli 200 maassa ja itsehallintoalueilla.

 

 • Suomessa on kuusi rotarypiiriä, joissa yhteensä 309 rotaryklubia ja noin 11 000 jäsentä.

 • Juvan Rotaryklubi kuuluu piiriin 1430 (alueen klubit löydät tästä linkistä).

 • Toiminnan perusyksikkö on paikallinen rotaryklubi.

 • Järjestönä Rotary on tullut tunnetuksi ensisijaisesti tekojensa kautta.

 • Ohjelmista erityisesti nuorisovaihto, stipendit ja maailmanlaajuiset humanitaariset hankkeet ovat muovannet Rotaryn kuvaa.

 • Järjestön tunnuslauseena on: "Palvelu itsekkyyden edelle".

 • Yksityiskohtaisempaa historiatietoa löydät Suomen Rotaryn sivuilta (linkki).

Juvan Rotaryklubi

 • Helsinkiin 1.12.1926 perustettu Suomen ensimmäinen rotaryklubi toimi aktiivisesti rotaryaatteen levittämisessä muualle Suomeen. Sotavuodet kuitenkin hidastivat toiminnan laajenemista.

 • Helsingin Rotaryklubi toimi kummiklubina perustettaessa klubia Mikkeliin 6.5.1945. Mikkeli jatkoi viestikapulaa eteenpäin ja toimi kummiklubina perustettaessa Kuopion Rotaryklubi 28.12.1945. Kuopio jatkoi viestiä Varkauteen 10.12.1946 ja kahdeksan päivää myöhemmin Varkaudesta tuli kummiklubi Savonlinnan klubille.

 • Kaupungit ja kauppalat olivat saaneet omat klubit, oli maaseudun vuoro.

 

 • Mikkelin Rotaryklubi oli aktiivinen Juvan klubia perustettaessa 1959. Erityisesti Mikkelin rotaryveljet Yrjö Kaarre, Aage Kivikanto, Pauli Piispanen, Eino Silkko ja Jalmari Vitikainen toimivat innolla asian hyväksi.

 • Juvalla hankkeen puuhamiehinä toimivat Säästöpankin toimitusjohtaja Martti Grönfors ja kihlakunnan tuomari Into Inkiö mukana olivat myös kunnanjohtaja Tapio Hyyryläinen ja varatuomari Vilppu Litmanen.

 • Toukokuun 15. päivänä 1959 pidettiin alustava neuvottelu klubin perustamiseksi, neuvotteluun saapui kuusitoista henkilöä. Tasan neljän kuukauden kuluttua järjestettiin perustava kokous, tähän kokoukseen osallistui jo 25 miestä. Kokouksessa allekirjoitettiin klubin perustamisasiakirja.

 • Ensimmäinen varsinainen viikkokokous pidettiin Keskus-Kahvilassa 6.10.1959. Kokouksen läsnäolo oli sata prosenttinen, yksi veljistä oli paikannut kokouksen naapuriklubissa, hän oli ilmeisesti "tiedustelumatkalla" seuraamassa miten kokouksissa pitää toimia.

 • Kokouksen vuoroesitelmän piti kunnanjohtaja Tapio Hyyryläinen aiheena: Kunnallinen toiminta Juvalla. Ensimmäisessä kokouksessa aloitettiin myös rotary aatteen mukainen toiminta, veljet päättivät liittyä verenluovuttajiin ja sovittiin, että seuraavan kokouksen jälkeen käydään sairaalassa antamassa verinäytteet.

 

 • Juvan Rotaryklubi merkittiin virallisesti RI:n jäseneksi 16.12.1959, se päivämäärä on samalla klubin virallinen perustamispäivä. Juvan klubi oli piirin 1430 ensimmäinen maaseutuklubi.

 • Läsnäolokuri oli klubissa tiukka. Kokouksessa 17.11.1959, kuukautta ennen klubin virallista rekisteröintiä saivat veljet Esko Huhtinen ja Lauri Kuosmanen presidentiltä vakavan huomautuksen, kun olivat olleet syytä ilmoittamatta poissa kokouksesta. Läsnäolovelvoitteet ovat onneksi helpottuneet alkuvuosista. Aktiivinen läsnäolo on kuitenkin edelleen rotaryn toiminnan kulmakiviä.

 

 • KAUKAA EI VOI OLLA ROTARI.  Juvan klubissa läsnäolo on aina ollut piirin keskitason yläpuolella, joinakin vuosina myös piirin paras.

 • Läsnäoloon liittyen on syytä mainita edesmeenneen rotariveljen Esko Männistön läsnäolo. Esko sai vuonna 1961 ystävälliset nuhteet poissaolostaan klubipresidentiltä. Nämä moitteet Esko painoi mieleensä niin, että hän oli 11.8.1961 alkaen sataprosenttisesti läsnä kaikissa kokouksissa poismenoonsa asti, omassa klubissa tai paikaten läsnäolon jossakin muussa klubissa usein myös ulkomailla. Esko oli sataprosenttinen rotariveli 42 ja puolivuotta, se tarkoittaa noin 2 200 kokousta.

 

 • Juvan Rotaryklubin jäsenmäärä oli suurimmillaan 37 rotaria toimintavuonna 1980 - 1981. Klubissa on ollut toiminnan aikana noin 160 jäsentä.

 • Merkittävä päätös jäsenkehityksen turvaamiseksi tehtiin 2004, kun sääntöjen jäsenyyttä koskeva "mies" sana korvattiin sanalla "henkilö". Juvan Rotaryklubissa on tällä hetkellä kymmenen rotarysiskoa. Siskojen mukaantulo aktivoitti klubimme toimintaa.

 

 • Ajat muuttuvat  ja me muutumme sen myötä. Elämän perusta säilyy kuitenkin entisellään.

 

 • Rotariveli Joel Nuutinen piti vuoroesitelmän 5.1.1960 aiheena: Ihmisten väliset suhteet ja heidän vaikutus toisiinsa. Veljet olivat kuunnelleet hiljaa ja tarkkavaisina Joelin esitelmän jokaista sanaa.

 • Joel Nuutisen sanoma on edelleen ajankohtainen ja se tukee rotarien periaatteita.

 

Katkelma Joel Nuutisen esitelmästä:

 

 • Meidän ihmisten ihanteellisena pyrkimyksenä ja päämääränä pitäsi olla: elää sopusoinnussa toisten ihmisten kanssa ja muodostaa hyvät suhteet lähimmäisiimme.

 • Tämä edellyttää, että suhtaudumme kunnioituksen, ymmärtämyksen tuntein ja ajatuksin kanssaihmisiimme.

 • Jos kateus, pelko, viha, ylpeys, katkeruus tai halveksuminen valtaa mielemme on siitä seurauksena vaikeudet ja ristiriidat, jotka tekevät molempien ihmisten, itsemme ja lähimmäisemme elämän raskaaksi ja vaikeaksi.

 • Tällöin ihminen levittää ympäristöönsä katkeruutta, vihamielisyyttä ja kaikkea sellaista mikä vahingoittaa ihmisten välisiä suhteita ja ennen kaikkea meitä itseämme jokapäiväisessä työssämme ja elinympäristössämme.

 • Rotariveljinä tulee eteemme itsestään velvoittavana kysymys: Miten voimme kohdata toisemme ei ainoastaan ammattilaisina, virkailijoina, esimiehinä tai alaisina, vaan samalla myös ihmisinä?

 

 

 

 

Paul Harris